உங்கள் குதிரைக்கு நடனமாட கற்றுக்கொடுக்க எங்கள் உதவிக்குறிப்புகளைப் பின்பற்றவும்

நடனம் குதிரைகளுக்கு எவ்வாறு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது?

திருவிழாக்கள் மற்றும் குதிரை நிகழ்வுகளின் போது நடனமாடும் குதிரைகளைப் பார்ப்பதை நிறுத்துவது தவிர்க்க முடியாதது. அவர்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை ...

கேலோப்ஸ் என்றால் என்ன?

அறிவு மற்றும் பயிற்சியின் அடிப்படையில் குதிரை சவாரி விளையாட்டை ஒழுங்குபடுத்தும் விதிகளின் தொகுப்பு அவை ...

விளம்பர

செயல்பாடு மற்றும் வகைகளை உறக்கநிலையில் வைக்கவும்

குதிரையின் செயல்பாடு என்னவென்றால், அது செயல்படும் தலைமுடியைக் கையாளுவதன் மூலம் குதிரையை இயக்குவது ...

சாம்பனுடன் குதிரை

துணை ஆட்சிகள் மற்றும் அவற்றின் ஆபத்துகள் (III): சேம்பன்

சேம்பன் என்பது ஒரு வகை துணைக் கயிறு, இது மென்மையான விருப்பங்களில் ஒன்றை நாம் அழைக்கலாம். இருக்கும்…