අශ්වයන් තල්ලු කිරීම

අශ්වයන් සහ ඔවුන්ගේ ධාවන තරඟ

සමහර අශ්වාරෝහකවල අශ්වාරෝහක ක්‍රීඩා ලෝලීන් සහ අභිජනනය කරන්නන් ආකර්ෂණය කර ගත් ට්‍රොට් යනුවෙන් හැඳින්වෙන ලාක්ෂණික ඇමක් තිබුණි. මෙය සිදු කළේ…

අශ්වයන් පෝෂණය කිරීම

අශ්ව ඕට්ස්, ඔවුන්ගේ ආහාරයේ සාම්ප්‍රදායික අමුද්‍රව්‍යයකි

අපේ අශ්වයන්ට පෝෂණය කිරීම සැමවිටම අපව කනස්සල්ලට පත් කරන දෙයකි. දිය යුතු ධාන්ය වර්ග මොනවාද? ඛනිජ ලවණ ලැබේද ...