රෝසා සැන්චෙස්

කුඩා කාලයේ සිටම මට වැටහී ගියේ අශ්වයන් යනු ලෝකය දෙස වෙනත් දෘෂ්ටිකෝණයකින් දැක ගත හැකි පුදුමාකාර ජීවීන් බවත් ඔවුන්ගේ හැසිරීම ගැන බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්නා බවත්ය. අශ්වාරෝහක ලෝකය මිනිස් ලෝකය තරම්ම සිත් ඇදගන්නා සුළු වන අතර ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඔබට ආදරය, සමාගම, විශ්වාසවන්තභාවය ලබා දෙන අතර සියල්ලටම වඩා ඔවුන් ඔබට උගන්වන්නේ බොහෝ මොහොතකට ඔබේ හුස්ම ඉවතට ගත හැකි බවයි.

රෝසා සැන්චෙස් 124 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත