ជេនីនីមុង

សេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ ចាប់តាំងពីខ្ញុំជាតាដាហ្វិកខ្ញុំបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបថតហើយកាន់តែរស់រវើកថែមទៀត។ ខ្ញុំចាត់ទុកពួកគេជាសត្វដែលមិនគួរឱ្យជឿឆើតឆាយណាស់ប៉ុន្តែក៏មានភាពវាងវៃផងដែរ។

ចេននីម៉ុងបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៥ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨