ស្លៀកពាក់វិន័យអូឡាំពិក

ភាពសុខដុមរវាងអ្នកជិះនិងសេះរបស់គាត់តាមរយៈចលនាដ៏លំបាកបន្ទាប់ពីកម្មវិធីដែលបានបង្កើតឡើងហៅថាការភ្ញាក់ផ្អើលគឺជាអ្វីដែល ...

publicidad
ក្រុមហ៊ុន Amazon មិនយកចិត្តទុកដាក់លើសត្វសេកដើមទ្រូង

ការសំរេចចិត្តសម្រាប់ទីតាំងក្បាលសេះ

សព្វថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីឬដូចជូអានហ្វ្រានស៊ីស្កូអេហ្វមូហ្សូនិយាយថា "ច្របាច់អំពូល" ។ ពរជ័យ "មិនចេះខ្វល់ខ្វាយ!" បាទ…