Como evitar tropezar con cabalos

En moitos casos atopamos que os cabalos tropezan con frecuencia, tanto nos cortes de montar como cando levan o seu xinete ...