Στερεότυπα σε άλογα (Ι)

Τα στερεότυπα στα άλογα υποφέρουν συνήθως από όσους βρίσκονται σε αιχμαλωσία ή σταθερά, καθώς οι κινήσεις τους είναι περιορισμένες.

Δερματίτιδα αλόγου

Δερματίτιδα στα άλογα

Η δερματίτιδα είναι μια ασθένεια που μπορεί να υποφέρει το δέρμα των αλόγων μας, σχετίζεται με υπερβολική υγρασία.

το στόμα του αλόγου

Ασθένειες στο στόμα του αλόγου

Το στόμα των αλόγων μπορεί να υποφέρει από διαφορετικές ασθένειες, θα τα αναφέρουμε, θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τα διαφορετικά συμπτώματα.