Анджела Грана

Конна ездачка по обездка. В момента работи като монитор и обездка на коне в конния социален център по конна езда в Селта, на животновъдството Hijos de Castro y Lorenzo. Имам испано-арабски мерин и двамата работим заедно в изкуството на обездката. Все още нямах никаква полза от разума и вече бях запален по конете. Една от най-големите ми мечти е да мога да предам истинска информация на читателите си, която да им помогне да подобрят своя опит с тези прекрасни животни, поради което имам и уебсайт за конете.

Ангела Грана е написала 23 статии от февруари 2014 г.