URosa Sanchez

Kusukela ngisemncane kakhulu ngabona ukuthi amahhashi yilezo zidalwa ezinhle ongabona ngazo umhlaba kusuka komunye umbono kuze kufike ezingeni lokufunda okuningi ngokuziphatha kwazo. Umhlaba we-equine uyaheha njengomhlaba womuntu futhi eziningi zazo zikunika uthando, inkampani, ukwethembeka futhi ngaphezu kwakho konke zikufundisa ukuthi ezikhathini eziningi zingakususa umoya.