Jenny monge

Ngựa đã là một phần trong cuộc sống của tôi từ lâu. Kể từ khi tôi còn là một con nòng nọc, tôi đã rất ngạc nhiên trước những bức ảnh, và thậm chí còn sống nhiều hơn nữa. Tôi coi chúng là những con vật đáng kinh ngạc, rất tao nhã, nhưng cũng rất thông minh.

Jenny Monge đã viết 45 bài báo kể từ tháng 2018 năm XNUMX