การขี่ม้า

การขี่ม้าและการแข่งขันของพวกเขา

ม้าบางตัวมีลักษณะการเดินที่เรียกว่าการวิ่งเหยาะๆซึ่งดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบกีฬาม้าและผู้เพาะพันธุ์ม้าจำนวนมาก สิ่งนี้ทำให้ ...

การโฆษณา