గుర్రాలను ట్రోటింగ్

గుర్రాలు మరియు వాటి జాతులను ట్రాట్ చేస్తోంది

కొన్ని అశ్వాలు ట్రోట్ అని పిలువబడే ఒక లక్షణ నడకను కలిగి ఉన్నాయి, ఇది చాలా మంది అశ్విక క్రీడా ts త్సాహికులను మరియు పెంపకందారులను ఆకర్షించింది. ఇది చేసింది…

ప్రకటనలు
గుర్రపు పందెం

ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ గుర్రపు పందాలు

గుర్రపు పందెం చూడటం ఆనందించే వారిలో మీరు ఒకరు? అప్పుడు మీరు బహుశా భ్రమలు కలిగించే, ఆనందించే వారిలో ఒకరు ...

రేసు గుర్రాల సమూహం

చరిత్రలో ఉత్తమ రేసు గుర్రాలు

గుర్రపు పందెం ఖచ్చితంగా వేగవంతమైనది. ప్రతి విధంగా స్వచ్ఛమైన ప్రదర్శన, ఇది భావోద్వేగాలను పెంచుతుంది మరియు నిమగ్నం చేస్తుంది ...