குதிரையும் மனிதர்களுடனான உறவும்

மற்றொரு விலங்கை அணுகுவதற்கு முன், குதிரை அதைப் பார்த்து, இடத்தையும் தூரத்தையும் உருவாக்குகிறது. இயற்கையால் மனிதர்கள் நெருங்கி வருகிறார்கள் ...

நெறிமுறை மற்றும் குதிரை நடத்தை

இயற்கையால் குதிரைகள் என்பது மந்தைகளில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சமூக விலங்குகள். அவர்கள் ஒரு கூச்ச, சோம்பேறி, தாராள மற்றும் நன்றியுள்ள தன்மையைக் கொண்டுள்ளனர், மேலும் அவர்கள் ...

விளம்பர
எதிர்ப்பு விழுங்கும் ஏர் காலர்

எனது குதிரையை காற்றை விழுங்குவதை நான் எவ்வாறு தடுப்பது?

காற்றை விழுங்குவதைப் பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் உண்மையில் பிரச்சினைக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கிறதா? உண்மையில் இல்லை….

குதிரை காதுகள்

குதிரையின் புலன்கள் (II): கேட்டல்

  குதிரைக்கு அசாதாரணமான செவிப்புலன், அதே போல் அதன் பார்வை உள்ளது. நிலையான விழிப்புணர்வில் இது மற்றொரு அத்தியாவசிய அங்கமாகும் ...

அவரது நிலைப்பாட்டில் சோரல் குதிரை

நிலையான குதிரை மற்றும் அதன் தீமைகள் (II): கரடி அசை

கரடியின் அசைவு, கரடி நடனம் அல்லது கரடி ஷாட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது தொகுதி தீமைகளில் ஒன்றாகும் ...