විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවෙකුට අශ්වයා උපකාර කරයි

අශ්වාරෝහක චිකිත්සාව යනු කුමක්ද?

අශ්වාරෝහක චිකිත්සාව, හිපොතෙරපි හෝ අශ්වාරෝහක ආධාරක චිකිත්සාව ලෙසද හැඳින්වේ, එය ඇති අයට උපකාර කිරීමේ ක්‍රමයකි ...

හිපොතෙරපි, අශ්වයන් සමඟ විකල්ප ප්‍රතිකාර

හිපොතෙරපි යනු ලොව පුරා කයිනික් ලෙස හඳුන්වන ප්‍රතිකාරයකි. මෙහිදී අශ්වයා ආබාධ නිවැරදි කිරීමට භාවිතා කරයි.

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්