මොනිකා සැන්චෙස්

මම කුඩා කාලයේ සිටම අශ්වයන්ට ආදරය කර ඇත්තෙමි. ඔවුන් මට විශ්මයජනක සතුන් මෙන් පෙනේ. ගෞරවයට පාත්‍ර විය යුතු අලංකාර, ශක්තිමත් සහ ඉතා බුද්ධිමත්. මම ඔබට බ්ලොග් අඩවියේ පෙන්වීමට යන බැවින් ඔවුන්ට අපට ලබා දිය හැකි බොහෝ පාඩම් තිබේ.