කාලෝස් ගැරිඩෝ

කුඩා කල සිටම අශ්වයන් කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක්. මම මේ සතුන් ගැන ඉගෙන ගැනීමට හා අලුත් දේවල් පැවසීමට කැමතියි. ඔබ ඔවුන්ව හොඳින් රැකබලා ගන්නේ නම්, ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියල්ල ඔබ ඔවුන්ට ලබා දෙන්නේ නම්, ඔබට බොහෝ දේ ලැබෙනු ඇත. ඔබට අශ්වයන් සමඟ මඳක් ඉවසීමක් තිබිය යුතුය, මන්ද ඔවුන්ට සෑම කෙනෙකුගේම හොඳම දේ පිටතට ගෙන ඒමට හැකි බැවිනි.