जेनी मोंगे

घोडा मेरो जीवन को एक लामो समय को लागी एक हिस्सा भएको छ। किनकि म टेडपोल थिएँ म फोटोहरूमा रमाईलो गर्दैछु, र अझ बढि लाइभ। म तिनीहरूलाई अविश्वसनीय जनावरहरू सम्झन्छु, धेरै रमणीय, तर पनि धेरै बुद्धिमान।

जेनी मोंगेले जुलाई २०१ 45 देखि articles 2018 लेख लेखेका छन्