Enени Монге

Коњите се дел од мојот живот подолго време. Бидејќи бев полноќ се восхитував на фотографии, па дури и повеќе во живо. Ги сметам за неверојатни животни, многу елегантни, но и многу интелигентни.

Julyени Монге напиша 45 написи од јули 2018 година