Ангела Гража

Коњаничка во дрес. Во моментов работи како монитор и дресура на коњи во коњичкиот социјален центар Селта, на добиток Хихос де Кастро и Лоренцо. Имам шпанско-арапско ге geдинг и двајцата работиме заедно во уметноста на Дресеж. Јас сè уште немав употреба на разум и веќе бев страстен за коњите. Еден од моите најголеми соништа е да можам да пренесувам вистински информации на моите читатели кои ќе им помогнат да го подобрат своето искуство со овие прекрасни животни, поради што имам и веб-страница за коњи.