Карлос Гаридо

Страствен за коњите од многу рана возраст. Сакам да учам и да раскажувам нови работи за овие животни, толку благородни и величествени. И тоа е дека ако добро се грижите за нив, ако им дадете сè што им треба, ќе добиете многу за возврат. Едноставно треба да имате малку трпеливост со коњите, бидејќи тие можат да го извадат најдоброто од секој.