ຟາມ stud ທະຫານ

ກະສິກໍາ stud ທະຫານແລະສູນກາງຂອງມັນໃນປະເທດສະເປນ

ຄົນທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ "Yeguada Militar" ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປະເທດສະເປນຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທີ່ຜະລິດໂດຍສົງຄາມ ...