Карлос Гарридо

Жаш кезинен бери аттар жөнүндө кумарлануу. Мен бул жаныбарлар жөнүндө абдан сонун жана улуу нерселерди үйрөнүп, айтып бергенди жакшы көрөм. Жана аларга кам көрүп, керектүү нерселердин бардыгын берсеңиз, анын ордуна көп нерсе аласыз. Жылкыларга бир аз чыдамдуулук менен мамиле кылуу керек, анткени алар ар биринин мыктыларын чыгара алышат.