Роза Санчес

Мен кичинекей кезимден эле аттар дүйнөнү башка жагынан алып караганда, алардын жүрүм-туруму жөнүндө көп нерсени билүүгө мүмкүнчүлүк берген сонун жандыктар экендигин түшүндүм. Жылкылар дүйнөсү адамдык дүйнө сыяктуу кызыктуу жана алардын көпчүлүгү сизге сүйүү, достук, ишенимдүүлүк тартуулашат жана баарынан мурда алар сиздин демиңизди бир нече мүнөттөргө чейин тартып коё тургандыгын үйрөтүшөт.

Роза Санчес 124-жылдын октябрь айынан бери 2014 макала жазган