ចិញ្ចឹមសេះ

ស្រូវសាលីដែលជាគ្រឿងផ្សំបុរាណនៅក្នុងរបបអាហាររបស់ពួកគេ

ការចិញ្ចឹមសេះរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលតែងតែធ្វើឱ្យយើងព្រួយបារម្ភ។ តើធញ្ញជាតិអ្វីខ្លះដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យក្នុងសមាមាត្រ? តើរ៉ែទទួលបាន ...

publicidad

តើប្រូតេអ៊ីនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេះប្រណាំងដែរឬទេ?

សេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលចំណីនៅក្នុងរបបអាហាររបស់វា។ ជាពិសេសសេះដែលកំពុងប្រកួតប្រជែង។ វាគឺជាច្រើនទៀត ...

អាហារបំប៉នស្មើគ្នា: ជាតិសរសៃ

ជាតិសរសៃពិតជាចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងរបបអាហាររបស់សេះ។ វាគួរឱ្យអស់សំណើចណាស់ព្រោះសម្រាប់យើងវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរំលាយអាហារ, ...