მნიშვნელოვანია ცილა კონკურენციის ცხენისთვის?

ცხენმა საკვებში უნდა შეიტანოს საკვები. განსაკუთრებით ცხენები, რომლებიც კონკურენციაში არიან. ეს უფრო ...

სარეკლამო

ცხენების თერაპია და აუტისტი ბავშვები

ექსპერტებმა და ფსიქოლოგებმა კარგად იციან, რომ ცხენის თერაპია, რომელიც ცნობილია, როგორც ცხენის წამალი, სრულად სასარგებლოა