ქალი ცხენზე ამხედრებული

ცხენის სამართლიანი

ცხენების ბაზრობა იცით? ცხენები და ადამიანები დიდი ხნის განმავლობაში ერთად იმყოფებოდნენ, იმდენი ხნის განმავლობაში, რომ ჩვენ შევძელით ამის გადამოწმება ...