ცხენი და ურთიერთობა ადამიანებთან

სანამ სხვა ცხოველთან მივა, ცხენი მას უყურებს, ქმნის სივრცესა და მანძილს. ადამიანები ბუნებით ახლოვდებიან ...

სარეკლამო