სამხედრო საყრდენი მეურნეობა

სამხედრო საყრდენი მეურნეობა და მისი ცენტრები ესპანეთში

ის, რაც "ეგუადას მილიტარის" სახელით არის ცნობილი, ესპანეთში დაიწყო ომის შედეგად წარმოქმნილი სოციალური და ეკონომიკური ცვლილებების შემდეგ ...

მარა და კეხი

როგორ ხდება ცხენების გამრავლება?

ცხენის სამყაროში ვხვდებით მრავალ ასპექტს და ვარიანტს, რაც შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს ყველა მათთვის, ვისაც უყვარს ...

სარეკლამო