جنی مونگه

مدتهاست که اسبها بخشی از زندگی من هستند. از زمانی که بچه بچه بچه بودم ، با عکسها و حتی بیشتر از آنها تعجب می کردم. من آنها را حیوانات باورنکردنی ، بسیار ظریف و بسیار باهوش می دانم.

جنی مونگ از جولای 45 تاکنون 2018 مقاله نوشته است