Kako izbjeći spoticanje konja

U mnogim slučajevima otkrivamo da konji često posrću, kako u stajama za jahanje, tako i kad nose svog jahača, ...